Γ. Εφαρμογή ALPHA και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Μέσω των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών και μιας εφαρμογής που σχεδιάζεται ειδικά για το  ALPHA MISSION – ΔELOS, οι επισκέπτες του νησιού είτε οι διαδικτυακοί επισκέπτες από όλο τον κόσμο θα έχουν τη δυνατότητα της εικονικής περιήγησης στο νησί και στην ιστορία, και  αλληλεπίδρασης με το χώρο, τα αντικείμενα και τους άλλους επισκέπτες. Επιπλέον στόχος της εφαρμογής είναι η ενημέρωση σε οικολογικά θέματα καθώς και η δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινότητας -της γενιάς Alpha- που θα συμβάλλει σε ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη μας.