Από την Μυθολογία
στην Τέχνη και την Τεχνολογία
για την Αναγέννηση του Πλανήτη